Цени за ИВФ во САД

Цени за ИВФ во САД

Парови кои не можат да имаат бебе по природен пат бебе епрувета насочени кон лекување. Во некои случаи, јајце клетките на мајката или спермата на идниот татко можеби не се соодветни за ИВФ. Ова негативно влијае на раѓањето бебе. Во овој случај, потребна ви е поддршка. Под ин витро оплодување се подразбира оплодување на јајниците земени од мајката и сперматозоидите земени од таткото во лабораториска средина. Оплодениот ембрион во лабораторија потоа се пренесува во утробата на мајката.

Третманот со ИВФ не е покриен со осигурување, па на паровите им е тешко да ги покријат трошоците за лекување. Поради оваа причина, тие се свртуваат кон третман за ин витро оплодување во други земји. Со читање на нашата содржина, можете да дознаете за третманите за ИВФ во САД и други земји.

Стапки на успех на ИВФ

Стапките на успех во третманите со ИВФ варираат во зависност од различни фактори. Факторите како што се возраста на паровите, бројот на сперматозоиди кај мажот, дали паровите имаат хронично заболување и искуството на клиниката ги менуваат стапките на успех во третманот со ИВФ. Најпродуктивниот опсег на возраст во третманот со ИВФ е 25-35 години. Фактот дека бремената мајка претходно имала здрава бременост е исто така ефикасен во третманот со ИВФ.

Како се прави ИВФ?

За време на третманот со ИВФ, зрелите јајце клетки се собираат од идната мајка. Спермата се собира и од идниот татко. Јајниците и спермата потоа се оплодуваат во лабораториска средина. Добиениот ембрион потоа се инјектира во утробата на мајката. Циклусот на третман со ИВФ трае во просек 3 недели. Сепак, понекогаш третманот може да се продолжи во делови.

ИВФ, Направено е од сопствените јајце клетки и сперма на парот. Во некои земји, донаторскиот третман со ИВФ е легален, додека во некои земји е целосно забранет.

Ризици од ИВФ

ИВФ е многу важен третман. Затоа, може да има некои ризици. Ризиците од ИВФ може да се прикажат на следниов начин;

·         повеќекратно раѓање

·         оваријален синдром

·         ниска бременост

·         Компликации за собирање на јајниците

·         ектопична бременост

·         Дефекти при раѓање

Овие ризици се многу ретки. Во доверливи и стручни клиники, ризиците не се на толку максимално ниво. Особено ако се лекувате од успешен лекар, можете да го поминете третманот речиси без никаков ризик.

Цени за третман со ИВФ на Кипар

Како што споменавме погоре, третманите со ИВФ генерално не се покриени со осигурување. За ова треба сами да ги покриете трошоците за лекување. За третман на ИВФ не се плаќа ниту една цена. Фазите на собирање, оплодување и имплантација на јајце клетки се плаќаат посебно. Поради оваа причина, пациентите имаат за цел да се лекуваат во најсоодветните земји за нивните сопствени буџети со спроведување на истражувања во различни земји. Цени за третман со ИВФ на Кипар Почнува од 2100 евра. Се разликува по клиника.

Стапките на успех на третманите со ИВФ во Кипар се исто така доста високи. Просечната стапка на успех е 37.7%.

Која е најидеалната земја за третман на ИВФ?

Треба да се земат предвид некои критериуми при изборот на земја за третман со ИВФ. Фактори како што се опремата на клиниките, цените на сместувањето, стручноста на лекарите и трошоците за живот во земјата влијаат на цените на ИВФ. Американски ИВФ третман Иако нуди многу високи стапки на успех, ако ги погледнеме трошоците, тоа е во точка до која многу пациенти не можат да стигнат. Не би било коректно да се предложат САД како најидеална земја за ова. Но, за овој третман можете да изберете Кипар и Турција. Затоа што и двете земји имаат ниски трошоци за живот и висок девизен курс. Цените за ин витро оплодување во САД првично се 9.000 евра.

Дали е можен избор на пол во третманот со ИВФ во Кипар?

Изборот на пол во третманот со ИВФ е избор на многу парови. За жал, изборот на пол не е легален во многу земји. Толку многу што земјите каде што се врши избор на пол се доста ограничени. Изборот на пол е легален и во Кипар. Таа е една од земјите најмногу преферирани од пациентите во однос на пристапните цени и изборот на пол.

Турција ИВФ третман

ИВФ третман во Турција Тоа е опција која најчесто ја претпочитаат пациентите. Затоа што лекарите кои вршат ИВФ третман во Турција се успешни и стручни во својата област. Клиниките се исто така високо опремени и хигиенски. Стапките на успех се генерално високи, но како што рековме, стапките на успех варираат во зависност од состојбата на пациентите. Во однос на трошоците, Турција нуди многу предности за пациентите. Доколку сакате да видите третман со ИВФ во Турција, можете да не контактирате. Можете да бидете сигурни дека ќе ви ја понудиме најдобрата бесплатна консултантска услуга.

 

 

Остави коментар

Бесплатен консалтинг